Uudised

 • Otsime oma kollektiivi RAAMATUPIDAJAT

  Töömahu suurenemise tõttu otsime oma kollektiivi RAAMATUPIDAJAT

  Tööülesanded:

  • Raamatupidamisteenuse osutamine klientidele
  • Palgaarvestus
  • Nõustamine
  • Majandusaasta aruannete koostamine
  • Muud jooksvad igapäevased toimingud

  Ootused kandidaadile:

  • Erialane haridus
  • Varasem töökogemus raamatupidajana
  • Hea arvutikasutamisoskus
  • Lisaks eesti keelele, soome ja/või inglise keele oskus
  • Täpsus, analüüsivõime ja korrektsus
  • Hea rutiinitaluvus

  Ettevõte pakub:

  • Vaheldusrikast tööd
  • Kaasaegseid töötingimusi
  • Paindlikku tööaega
  • Toredaid töökaaslasi
  • Ametialaseid täiendkoolitusi
  • Konkurentsivõimelist töötasu

   

  Asukoht: Delta Plaza 14. korrus,  Pärnu mnt 141, Tallinn

  Tööaeg: täistööaeg

  Tööle asumine: kohe

  Kandideerimiseks saada oma CV e-mailile tuokko@tuokko.ee

  Kontakt: Nele Naulainen, 6671600

 • Muudatusi aastal 2017

  Tulumaksuvaba miinimum

  Maksuvaba tulu on alates 1.1.2017 180 eurot kuus (aastal 2016 170 €/kuu) (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2017. aasta määrades.

  Miinimumpalk

  Miinimumpalk tõuseb 1.1.2017 täistööajaga töötamise korral praeguselt 430 eurolt 470 euroni kuus. Tunnitasu alammäär on alates 1.1.2017 2,78 eurot (aastal 2016 2,54 eurot).

  Sotsiaalmaksu langetamine jääb ära

  1. jaanuarist pidi vähenema sotsiaalmaks tänaselt 33 protsendilt 32,5 protsendini. Aga jääb ka uuel aastal kehtima sotsiaalmaksumäär 33%.

  Sotsiaalmaksu miinimum

  2017. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 430 eurot. See tähendab, et tööandjal tuleb töötaja sotsiaalkindlustuse tekkimiseks tasuda sotsiaalmaksu vähemalt 141,9 eurot kuus.

  Sotsiaalmaksuvaba haigushüvitis teise ja kolmanda haiguspäeva eest

  Uuest aastast on tööandjal võimalus maksta töötajale sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest kuni 100 protsenti töötaja keskmisest palgast. See tähendab, et tööandja saab ise otsustada, kas ja kui palju maksta hüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest. Tööandjal jääb alles kohustus maksta haigushüvitist neljanda kuni kaheksanda haiguspäeva eest vähemalt 70 protsenti töötaja keskmisest palgast.

  Majutusteenuste käibemaksumäära tõus jääb ära

  Uueks aastaks planeeritud majutusteenuste käibemaksumäära tõstmine 14 protsendile jääb ära. See tähendab, et uuel aastal säilib majutusteenuse maksustamisel vähendatud käibemaksumäär 9%.

  Metallitoodete pöördmaksustamine

  Alates 1.1.2017 laiendatakse maksupettuste vähendamise eesmärgil käibemaksuseaduses pöördmaksustatavate kaupade loetelu, kuhu lisatakse mitmed metalltooted. Loetellu kuuluvad metalltooted, mida peamiselt kasutatakse ehituses ja masinatööstuses, näiteks ehitusarmatuur, lehtmetall (nii kerades kui lehtedena), vee- ja gaasitorud, nelikanttorud, talad. Kui see puudutab teie tooteid, siit leiate lisainfot, millised muudatused on vaja teha.

  https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/siseriikliku-poordmaksu-laienemine-metalltoodetele

  Eestisse saadetud töötajad

  Seoses uue Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse redaktsiooni jõustumisega on alates 17.12.2016 lähetatud töötaja tööandja vastavalt eelpool nimetatud seaduse paragrahvile 5¹ kohustatud Eestisse lähetatud/lähetatavad töötajad Tööinspektsioonis registreerima. Selleks peab lähetatud töötaja tööandja esitama Tööinspektsioonile e-posti teel, aadressile posting@ti.ee järgmised andmed:

  1. lähetatud töötaja tööandja nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
  2. lähetatud töötaja tööandjat esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
  3. lähetatud töötajate arv, nende nimed ja isikukoodid või sünnikuupäevad;
  4. lähetuse eeldatav kestvus ning kavandatav algus- ja lõppkuupäev;
  5. tellija ja/või isiku, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
  6. tellijat ja/ või isikut, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
  7. info selle kohta, millisel tegevusalal lähetatud töötaja Eestis töötama hakkab ja lähetatud töötaja töö tegemise koha aadress.

  Nimetatud andmed tuleb Tööinspektsioonile esitada e-posti teel hiljemalt lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamise päeval.

  Lisainfo:

  http://www.tooelu.ee/et/tootajale/toosuhted/paindlikud-toovoimalused/lahetatud-tootajad

  Auditi ja ülevaatuse piirmäärad

  Audiitortegevuse seaduse muudatus kehtestab raamatupidamiskohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse piirmäärad. 2016. aastal jõustunud seadusemuudatusi kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

  Audit Ülevaatus
  Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab
  Müügitulu või tulu 4 MEUR 12 MEUR 1,6 MEUR 4,8 MEUR
  Varad bilansipäeva seisuga 2 MEUR 6 MEUR 0,8 MEUR 2,4 MEUR
  Keskmine töötajate arv 60 180 24 72

   

  E-arved

  Varem soovis riik kohustada ettevõtjaid uuest aastast esitama avalikule sektorile arveid vaid e-arvetena (masinloetav, mitte PDF-arve). Riik lükkas selle kohustuse jõustumise viimasel hetkel teadmata ajaks edasi, sest turg ei olnud muudatuseks valmis. Nüüd peab raamatupidamise seaduse järgi avalik sektor e-arveteks valmis olema 1. märtsil 2017. Lisaks sätestatakse avalikule sektorile saadetavate e-arvete nõuded, millele peavad e-arved vastama alates 1. 7.2017.

  Lühendatud tööpäevad

  Eesti Vabariigi aastapäevale, jaanilaupäevale, jõululaupäevale ja  uus aastale eelnevad tööpäevad 23.2.2017, 22.6.2017, 23.12.2017 ja 31.12.2017 lühendatakse kolme tunni võrra. Tööandja peab lühendama nimetatud rahvuspühale või riigipühadele vahetult eelnevat tööpäeva. Tuokko OÜ kontor suletakse nendel päevadel kell 14.00.

 • Aasta 2016 maksumäärad

  Maksuvaba tulu on alates 1.1.2016 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2016. aasta määrades.

  Lisainfo Maksuameti kodulehelt: http://www.emta.ee/index.php?id=37532

 • Raamatupidamisprogram Directo

  Oleme võtnud kasutusele raamatupidamisprogrammi Directo www.directo.ee, mille abil on võimalik pakkuda kliendile lisaks põhiraamatupidamisele laoarvestust, tööajaarvestust jne ning kliendile on programm kättesaadav igal pool, sõltumata ajast ja kohast.

  Programmi kasutatakse interneti kaudu, mis võimaldab efektiivse tööjaotuse ja pole vaja teha topelt tööd, kuna kõik vajalik informatsioon on ühes kohas. Tööjaotus kliendi ja raamatupidamisfirma vahel lepitakse kokku paindlikult. Emaettevõtte ja omaniku seisukohast tütarettevõtete tehingute jälgimine ja vajadusel kontserniraportite kokkupanemine õnnestub Directo abil. Eesti majandustarkvara kasutuskeeled on eesti, soome ja inglise keel. Keele vahetamine õnnestub lihtsalt ühe nupu vajutusel.

  E-arvete moduuliga on võimalik saata ka Soome e-müügiarveid ja arved saadetakse Soome kliendile kiiresti elektrooniliselt. Anname heameelega lisainfot programmi kasutusele võtmisest ja hindadest.

 • Ravikindlustus 2016

  Uuest aastast tekib juhatuse liikmete ning käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavate isikute ravikindlustuskaitse järgmisel päeval pärast sotsiaalmaksu deklaratsiooni esitamist, kui isiku eest on sotsiaalmaksu deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. See tähendab, et edaspidi ei ole enam eespool nimetatud isikute ravikindlustuse tekkimine seotud töötamise registri kandega.

  Juhatuse liikme ning käsundus- või töövõtulepingu alusel töötava isiku ravikindlustuskaitse peatub järgmisel päeval pärast sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses ja jätkub kohe, kui sotsiaalmaksu nõutavas määras deklareeritakse. 2016. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 390 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 128,70 eurot kuus. Teise olulise muudatusena tekib uuest aastast ravikindlustuskaitse ka nendel isikutel, kes töötavad mitme lepinguga ja nende eest tasutakse kokku kuus sotsiaalmaksu kehtestatud kuumääralt arvutatuna.

  Lisainfo Haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/et/tooandjale/ravikindlustus-oma-tootajale/ravikindlustuse-seaduse-muudatus-01012016

 • TSD lisa 7 vorm

  10. veebruariks 2015 tuleb, jaanuari 2015 TSD lisas 7, deklareerida tulumaksukohustuse tekkimist või selle suurust mõjutavad “asjaolud” seisuga 31.12.2014. Deklaratsiooni on võimalik parandada ka hiljem, järgneva kolme aasta jooksul. Kui deklaratsiooni ei tehta üldse, kaotab ettevõte võimaluse maksta tulumaksuvabalt väljamakseid, mis on tehtud eelnevate sissemaksetega.

  Deklareerida tuleb:

  • äriühingu omakapitali tehtud sissemaksed (kõigi aktsionäride/osanike poolt tehtud kapitali sissemaksed nii asutamisel kui ka hiljem, näiteks mitterahalised või rahalised sissemaksed ning ka ühendatud/jagunetud ühingutesse tehtud sissemaksed),
  • välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks,
  • saadud tulud, mille arvel saab maksta tulumaksuvabalt dividende ja teha väljamakseid omakapitalist,
  • teisele äriühingule kuulunud samasugused õigused, mis on saadud äriühingute ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise käigus

  2015 aasta algusest deklareeritakse tehingud jooksvalt, tehingu järgmise kuu deklaratsioonil.

 • Aasta 2015 maksumäärad

  Tulumaks alates 1.1.2015 on 20 % (2014. aastal oli 21%). Maksuvaba tulu on 154 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6 % (2014. aastal oli 2%), tööandjale 0,8 % (2014. aastal oli 1 %).

 • Nüüd võite taotleda Eesti e-residentsust

  Alates 1.12.2014 on välismaalastel võimalik taotleda endale Eesti e-residendi digitaalset isikutunnistust alalise Eesti elukohata. Digitaalne isikutunnistus (digi-ID) võimaldab Eesti ID-kaardiga sarnase kiipkaardiga kasutada internetis Eesti avalikke- ja erateenuseid, anda digitaalallkirju dokumentidele ning krüpteerida faile. E-residentsus on kasulik Eestis tegutsevatele ettevõtjatele, välistöötajatele, ettevõtete juhtorganite liikmetele või Eesti ettevõtetes osalust omavatele inimestele, kes ei ela Eestis, elektrooniliseks isikutuvastuseks ja e-teenustele ligipääsuks.

  Digi-ID esmakordsel taotlemisel peab taotleja oma isiku tuvastamiseks käima Eesti Politsei ja Piirivalveameti teeninduspunktis kaks korda, esmalt taotluse esitamiseks ja hiljem dokumendi kättesaamiseks. Taotleja tuvastatakse tema kodakondsusjärgse riigi reisidokumendi alusel. Lisaks salvestatakse taotleja näobiomeetria ja sõrmejäljekujutised. Biomeetrilised andmed välistavad isikule mitme identiteedi loomise. E-residendi digi-ID väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot. E-residendi digi-ID taotluse läbivaatamiseks kulub kümme tööpäeva. Kui taotleja vastab e-residentsuse saamiseks vajalikele tingimustele ja isik läbib taustakontrolli väljastatakse digi-ID taotlejale teeninduspunktis koos selle kasutamiseks vajalike juhiste ja kaardilugejaga.E-residentsus ei anna õigust viibida või elada Eestis, samuti ei anna see kodakondsust. Kaarti ei ole võimalik kasutada passi, ID-kaardi või maksevahendina, seda on võimalik kasutada vaid elektrooniliste tehingute tegemiseks.

  Hetkel saab taotleda ja väljastatakse ID-kaarti Politsei ja Piirvalveametis, kuid edaspidi kaalutakse teeninduskohtade laiendamist ka Eesti saatkondadesse. Seega taotleja ei pea enam Eestisse reisima, et esitada taotlus ja kätte saada ID-kaart.

 • Tuokko OÜ uus veebi lehekülg

  Tuokko Oü veebilehekülg on uuendatud. Tutvu meie teenustega.