• Raamatupidamise sise-eeskirjade vormistamine
  • Üld- ja juhatuse koosoleku protokollide vormistamine
  • Võlakirjade ja lepingute koostamine
  • Töölepingute vormistamine