Nüüd võite taotleda Eesti e-residentsust

Alates 1.12.2014 on välismaalastel võimalik taotleda endale Eesti e-residendi digitaalset isikutunnistust alalise Eesti elukohata. Digitaalne isikutunnistus (digi-ID) võimaldab Eesti ID-kaardiga sarnase kiipkaardiga kasutada internetis Eesti avalikke- ja erateenuseid, anda digitaalallkirju dokumentidele ning krüpteerida faile. E-residentsus on kasulik Eestis tegutsevatele ettevõtjatele, välistöötajatele, ettevõtete juhtorganite liikmetele või Eesti ettevõtetes osalust omavatele inimestele, kes ei ela Eestis, elektrooniliseks isikutuvastuseks ja e-teenustele ligipääsuks.

Digi-ID esmakordsel taotlemisel peab taotleja oma isiku tuvastamiseks käima Eesti Politsei ja Piirivalveameti teeninduspunktis kaks korda, esmalt taotluse esitamiseks ja hiljem dokumendi kättesaamiseks. Taotleja tuvastatakse tema kodakondsusjärgse riigi reisidokumendi alusel. Lisaks salvestatakse taotleja näobiomeetria ja sõrmejäljekujutised. Biomeetrilised andmed välistavad isikule mitme identiteedi loomise. E-residendi digi-ID väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot. E-residendi digi-ID taotluse läbivaatamiseks kulub kümme tööpäeva. Kui taotleja vastab e-residentsuse saamiseks vajalikele tingimustele ja isik läbib taustakontrolli väljastatakse digi-ID taotlejale teeninduspunktis koos selle kasutamiseks vajalike juhiste ja kaardilugejaga.E-residentsus ei anna õigust viibida või elada Eestis, samuti ei anna see kodakondsust. Kaarti ei ole võimalik kasutada passi, ID-kaardi või maksevahendina, seda on võimalik kasutada vaid elektrooniliste tehingute tegemiseks.

Hetkel saab taotleda ja väljastatakse ID-kaarti Politsei ja Piirvalveametis, kuid edaspidi kaalutakse teeninduskohtade laiendamist ka Eesti saatkondadesse. Seega taotleja ei pea enam Eestisse reisima, et esitada taotlus ja kätte saada ID-kaart.