Mitkä ovat Viron yritysmuodot?

  • Osakeyhtiö (aktsiaselts, AS)
  • Rajavastuuyhtiö (osaühing, OÜ)
  • Avoin yhtiö (täisühing, TÜ)
  • Kommandiittiyhtiö (usaldusühing, UÜ)
  • Voittoa tavoitteleva osuuskunta (tulundusühinstu)

Mikä on rajavastuuyhtiön (OÜ) minimipääoma?

Rajavastuuyhtiön minimiosuuspääoma on 2.500 euroa.

Kuinka paljon on Viron arvonlisävero?

Yleinen arvonlisäverokanta on 20 %. Alennettua 9 %:n verokantaa sovelletaan lääkkeisiin, lehtiin ja kirjoihin.

Milloin yhtiön tulee rekisteröityä alv-rekisteriin Virossa?

Yrityksen alv-rekisteröinnin edellytyksenä on vähintään 16.000 euron vuotuinen liikevaihto. Aloittavan yrityksen pitää pystyä todistamaan tuleva liikevaihto sopimuksilla tai muulla dokumentaatiolla. Verottaja voi poistaa yrityksen alv-rekisteristä, jos yritys tekee 6 kk:n ajan toiminnastaan ns. 0-ilmoitukset. Yrityksen saaminen takaisin alv-rekisteriin voi olla työlästä.

Mitkä ovat Viron työnantajamaksut?

Työttömyysvakuutusmaksu on 2,4 %, josta työnantajan osuus 1,6 %. Sosiaaliverot ovat yhteensä 33 %, josta sosiaaliturvamaksun osuus on 20 % ja sairausvakuutusmaksun osuus 13 %.

Kuinka paljon on henkilön tulovero Virossa?

Henkilöiden tulovero on 1.1.2015 alkaen 20 %. Palkan verovapaa osuus on 154 €/kk (vaaditaan työntekijän hakemus). Virossa on käytössä ns. tasaveromalli, joka tarkoittaa, että veron osuus on sama riippumatta verotettavasta summasta.

Kuinka paljon on yrityksen tulovero Virossa?

Yritysten tulovero on 0 %, mikäli voitto jätetään yhtiöön investointeja varten. Osingoista ja muista veronalaisista menoista ja maksuista yrityksen tulovero on 20 %. Veron määrä lasketaan suorituksen nettomäärästä kertoimella 20/80. Esim. osingon ollessa 100.000 euroa, on vero 20/80 x 100.000 eli 25.000 euroa.

Milloin virolainen yritys joutuu maksamaan veroja Suomeen?

Virolaisen yrityksen Suomessa harjoittama toiminta voi muodostaa Suomeen kiinteän toimipaikan tuloverotuksen kannalta. Yrityksen on silloin maksettava Suomessa harjoittamastaan toiminnasta tuloveroa Suomeen. Kiinteä toimipaikka muodostuu, jos virolaisella yrityksellä on Suomessa esimerkiksi yrityksen johtopaikka (yrityksen johto ja hallinto hoidetaan Suomessa kiinteästä liikepaikasta käsin), sivuliike, toimisto, tehdas, työpaja, kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu luonnonvarojen ottopaikka, rakennus- ja asennustoiminta, joka kestää yli 6 kk tai epäitsenäinen edustaja (kun edustajalla on valtuus solmia sopimuksia yrityksen nimissä tai vastaanottaa tilauksia).
Liikepaikka voi olla kiinteä toimipaikka vain, jos se on pysyvä sekä maantieteellisesti että ajallisesti. Liikepaikka voi sijaita esimerkiksi toisen yrityksen liiketiloissa silloin, kun ulkomaisella yrityksellä on jatkuvasti käytettävissään tietyt toisen yrityksen omistamat tilat tai osa niistä. Kiinteä toimipaikka voi muodostua myös esimerkiksi työntekijän kotitoimistoon.

Mitä tarkoittaa siirtohinnoittelu?

Siirtohinnoittelu tarkoittaa hinnoittelua konsernin sisäisten tai etuyhteydessä olevien yritysten välisissä liiketoimissa. Kansainvälisesti katsotaan, että tällaisten yritysten välisten liiketoimien tulee olla markkinaehtoisia. Se tarkoittaa, että niissä tulee noudattaa samoja hinnoittelu- ja muita ehtoja kuin jos liiketoimet tehtäisiin toisistaan riippumattomien yritysten välillä. Eri maiden veroviranomaiset kiinnittävät erityisesti huomiota valtioiden rajat ylittävissä liiketoimissa käytettyyn hinnoitteluun. Verovelvollisten kannattaakin varautua perustelemaan käyttämänsä hinnoittelu tarvittaessa, vaikkei varsinaista siirtohinnoitteludokumentointia niiltä vaadittaisikaan.

Miten verotetaan suomalaista saajaa Virosta maksetusta osingosta?

Jos osingonsaaja on Suomessa verovelvollinen, niin toisesta EU- tai ETA-valtiosta saadusta osingosta verotetaan kuten suomalaisesta yhtiöstä saatua osinkoa.

Milloin virolaisella yhtiöllä pitää olla tilintarkastaja?

Osakeyhtiölle tulee aina valita tilintarkastaja. Rajavastuuyhtiöllä tulee olla tilintarkastaja jos kaksi seuraavista vaatimuksista täyttyy:

  • vuosittainen liikevaihto ylittää 2.000.000 euroa
  • taseen loppusumma ylittää 1.000.000 euroa
  • yhtiöllä on 30 tai enemmän työntekijöitä

Mihin tarvitaan apostille-todistusta?

Apostille-todistus on Maistraatin julkisen notaarin antama todistus asiakirjan, allekirjoituksen ja allekirjoittajan aseman aitoudesta. Apostille-todistus tarvitaan mm. yritystä perustettaessa suomalaisesta kaupparekisteriotteesta.

Mitkä ovat toimitusjohtajan tehtävät Virossa?

Viron laki ei tunne toimitusjohtajaa. Yhtiössä voi tästä huolimatta olla (hallituksen ohella) toimitusjohtaja, mutta tällä ei yksin lain nojalla ole oikeutta edustaa yhtiötä sen suhteissa kolmansiin. Toimitusjohtajaa ei myöskään voida ilmoittaa kaupparekisteriin.

Mitä tarkoittaa e-kansalaisuus ja miten sitä haetaan?

Ulkomaalaisen E-kansalaisuudella tarkoitetaan Virossa käytössä olevaa digitaalista id-korttia eli henkilöllisyystodistusta. Digitaalista id-korttia alettiin myöntää myös ulkomaalaisille joulukuussa 2014. Se mahdollistaa asioinnin Viron sähköisissä järjestelmissä sekä asiakirjojen digitaalisen allekirjoituksen. Digitaalisen id-kortin avulla on mahdollista toimia verkossa, mutta sen mukana ei tule Viron kansalaisuutta, verovelvollisuutta tai asumisoikeutta eikä sitä voi käyttää matkustus- tai fyysistä henkilöllisyyttä todistavana asiakirjana. E-kansalaisuutta voi hakea helposti verkossa
apply.gov.ee.